Zervicepoint logo svg format

Automatisera dina HR-processer IT-processer administrativa uppgifter

Zervicepoint platform automation and self service

IT-processer

Effektivisera dina IT-processer med Zervicepoint genom att automatisera tunga och repetitiva arbetsuppgifter. Många av dina Service desk-ärenden kan dra nytta av automatisering. På så sätt kan du få nöjdare medarbetare och öka effektiviteten i din verksamhet.
Zervicepoint IT-processer
HR portal Zervicepoint

HR-processer

Effektivisera dina HR-processer pre- on och off-boarding genom automatisering. Uppnå snabbare och enklare hantering av hela processen. Skapa en friktionsfri arbetsplats och ge dina anställda en bättre arbetsvardag.

Nyheter och inlägg

Zervicepoints självbetjäningsportal

Se fördelarna med Zervicepoint