Author picture

7 tips för att lyckas med digital transformation

Vad kan du göra för att säkerställa framgång i ditt företags digitala transformation? Digital transformation handlar inte bara om system och verktyg. Du kan köpa in det dyraste och bästa systemet som finns på marknaden men ändå misslyckas. Att uppnå framgång i digital transformation handlar om hur du gör det möjligt för dina medarbetare att arbeta med dessa system och verktyg.

Innehållsförteckning

Även om digital transformation inte sker över en natt, måste företag agera snabbt och anta de nya förändringarna som sker i världen och hos konsumenterna, annars riskerar man att hamna på efterkälken. Men hur säkerställer du egentligen framgång? Här kommer några tips på vägen:

1. Bestäm var du ska lägga ditt fokus

Var försiktig så att du inte bara hoppar på någon ny teknik som korsar din väg. Du måste avgöra vilka processer som är viktigast att digitalisera. Fokusera på områden som är lönsamma och som ger en bra avkastning. Ta dig tid att hitta de plattformar, applikationer och lösningar som passar din kultur, befintliga arbetsflöden och budget. Det finns ingen fastställd färdplan för att bli digital som fungerar för alla – det måste vara ett tillvägagångssätt som är anpassat för din organisation beroende på var ni befinner er i nuläget.

2. Sätt användaren i centrum

Det slutgiltiga målet med digital transformation bör vara att förbättra användarupplevelsen. Vem är det som ska använda systemet? Fokusera på användaren och kartlägg processens samtliga steg. Analysera sedan hur digitalisering kan förbättra kvalitén och upplevelsen för användaren. Om inte upplevelsen överensstämmer med användarens behov och förväntningar, kommer risken vara stor att systemet inte används i samma utsträckning som det bör göras.

3. Skapa en kultur som är anpassningsbar

Tekniken förändras kontinuerligt och ibland går det i en väldigt snabb takt. Det bästa du kan göra för att hänga med är att skapa en kultur inom din organisation som är förändringsbenägen och anpassningsbar. Att främja en kultur som snabbt går från idé till implementering, så att du kan analysera effekten av den nya tekniken och bestämma dess inverkan på din organisation.

4. Se till att alla är ombord

Digital transformation kan inte ske i silo. Gör det till en gemensam insats och få med alla på resan. Se till att alla anställda och intressenter redan från början är informerade och involverade i projektet. Digital transformation kräver oftast stora resurser i form av tid och pengar. Den kräver också mycket engagemang och vilja från dig och dina medarbetare. Ta höjd för det i din budget, men framförallt, avsätt tid till det i din och dina medarbetares kalendrar.

5. Ta in teknik som möjliggör tillväxt

Teknik som fokuserar på dataanalys, integrerade plattformar, automation, maskininlärning och artificiell intelligens kommer att vara viktiga drivkrafter för tillväxt. Vi kommer alltid att vara i behov av flera olika system för att uppfylla våra krav och förväntningar, därför kommer API:er att ha en allt större betydelse för tillväxt, då det möjliggör flera plattformar att arbeta tillsammans i ett flexibelt ekosystem.

6. Testa, analysera och utvärdera

Testa systemen som du tar in noggrant för att se till att alla möjliga problem identifieras och åtgärdas. Låt anställda delta i testerna, eftersom det är de som kommer att använda systemen. Använd deras input för att analysera vad som kan förbättras för att höja kundupplevelsen. Utvärdera förändringarna och ta in data för att säkerställa att förändringarna går mot företagets affärsmål.

7. Förstå att det är ett pågående arbete

Det finns en början på digital transformation, men det finns inget riktigt slut. Det är en kontinuerlig process som måste anpassas till innovation och förändrat kundbeteende. Tänk på både dina kortsiktiga och långsiktiga mål – för digital transformation är här för att stanna.

Summering

Det är mycket att tänka på, men att ignorera den digitala transformationen är inte längre ett alternativ för företag som vill vara konkurrenskraftiga. Lycka till med din digitala transformation och se till att du och dina medarbetare förblir engagerade. Företag som har haft framgångsrika digitala transformationer är de som har en tydlig vision och arbetar för att förbereda verksamheten för framtida förändringar och tillväxt.