Fundamentals

Detta är introduktionskursen till Zervicepoints olika komponenter och verktyg. Du lär dig hur du använder användar- och administrations-applikationen, samt får insikt i hur du skapar tjänster.

Intermediate

Lär dig hur du skapar tjänster på djupet med ett flexibelt tillvägagångssätt och tankesätt. Du lär dig hur du använder vårt JavaScipt API, hur du bygger effektiva arbetsflöden, får en inblick i arbetssätt och får en glimt av vår dev-upplevelse.

Advanced

Bygg komplexa lösningar som innehåller datakällor och aktiviteter. Du får en bredare bild av Zervicepoint som ger dig möjlighet att bygga bättre kod och strukturera din katalog på ett flexibelt sätt.

Forms

I den här kursen kommer vi att lära dig hur du manipulerar formulär i Zervicepoint med hjälp av JavaScript och jQuery. Efter denna kurs kommer du att kunna bygga mer användarvänliga och dynamiska formulär som förbättrar din användarupplevelse.

Operations

Denna utbildning är utformad för att lära dig hur du administrerar processerna och tjänsterna runt Zervicepoint. Du lär dig mer om vår uppgraderade process, felsökning och övervakning, bara för att få kontinuitet, tillförlitlighet och kvalitet i tjänsterna.

Service Design

Få en helhetssyn på processerna i din organisation och bli en stjärna som levererar skarpa användbara tjänster i Zervicepoint. Lär dig hur du ställer in omfattning, storlek och visualiserar ett utkast av en tjänst i Zervicepoint.

Power BI: Intro

Denna kurs är designad för dig som inte har någon erfarenhet av Power BI eller självbetjäning i Business Intelligence (BI). Vi kommer att täcka hur Power BI fungerar och hur det kan gynna ditt företag eller organisation. Du får lära dig om modern BI och hur Power BI är en integrerad del.

Power BI: Advanced

Denna kurs är utformad för personer som har liten erfarenhet av Power BI eller självbetjäning i Business Intelligence (BI). Vi täcker hur Power BI fungerar och hur man gör för att det ska gynna ditt företag eller organisation. Du lär dig mer om den moderna BI där Power BI är en integrerad del.

Powershell: Intro

Denna kurs är utformad för personer som inte har någon erfarenhet av Microsoft PowerShell. Vi kommer att lära dig hur PowerShell fungerar och hur du får PowerShell att fungera för dig. Du lär dig hur du använder cmd-lets, gå igenom verkliga fall-scenarier och dela ett par idéer som hjälper dig att starta din PowerShell-karriär.

Powershell: Intermediate to Advanced

Under den här tredagarskurs kommer vi att lära dig hur du använder PowerShell för att automatisera ditt dagliga arbete. Det passar för IT-proffs som har viss erfarenhet av PowerShell och som vill ta det till nästa nivå. Vi kommer att tillhandahålla avancerade instruktioner i PowerShell-skript och automatisering.

Effective Team

Bygg för framtiden och upptäck hur du bygger effektiva team som levererar tjänster av högsta klass. Den här utbildningen täcker vikten av teambuilding, utvecklar dina ledaregenskaper och visar dig vikten av samarbete i team.

Vill du komma i kontakt med oss?