AUTOMATISERINGSBLOGGEN

Detta är bloggen där du hittar tips och idéer kring att digitalisera din arbetsplats med hjälp av automation. Du får också reda på vad skillnaden mellan Robotics Process Automation och Business Process Automation är och hur du bäst kan ta till vara nyttan av detta i din organisation.