Zervicepoint logo svg format

Crosskey väljer Zervicepoint som serviceportal

Crosskey investerar i en ny serviceportal för att effektivisera sina IT-processer genom självbetjäning för verksamheten.

Zervicepoint kommer primärt att användas av de ca 1000 användare som beställer tjänster av Crosskey. Det förväntade resultatet är en förenkling av beställningsprocessen för IT-tjänster, högre kundnöjdhet och högre grad automatiserat arbetsflöde.

– Genom att automatisera IT-processen med Zervicepoint förväntar vi oss betydande förbättringar både genom smartare arbetsflöden, kortare ledtider för beställning av IT-relaterade tjänster och betydligt minskad administrativ arbetsbelastning för våra medarbetare på exempelvis ServiceDesk, säger Thomas Dahl på Crosskey.

– Vi har tittat på flera Självbetjäningslösningar och valde Zervicepoint för att den gav oss möjligheten att på ett smidigt sätt köra PowerShell script i vår miljö kombinerat med en lätt-administrerad och flexibel portal. På köpet får vi också en tydlig överblick över vilka beställningar som har gjorts avslutar Thomas Dahl.

För mer information kontakta:

Thomas Dahl, Business Development Manager, Crosskey, +46 (8) 791 47 04, thomas.dahl@crosskey.se

Crosskey kombinerar storskalig IT-förmåga med flexibilitet, engagemang och en personlig touch. Vi gör det enklare att generera nya intäkter från finansiella tjänster och hjälper dig ut på marknaden snabbare och med rätt erbjudande. Vår expertis omfattar allt från traditionella banktjänster till eBanking, kort- och mobilbetalningar samt kapitalmarknad. Vi är ett dotterbolag till Ålandsbanken med kontor i Mariehamn, Stockholm, Helsingfors och Åbo. Våra kunder finns i Norden och Baltikum och inkluderar bland annat Ålandsbanken, S-banken, DNB, Marginalen Bank och Elisa.

För mer information, besök www.crosskey.fi