Zervicepoint logo svg format
Författarbild

Digital transformation – sju trender 2022

Den digitala transformationen som många företag genomgick 2020 fortsatte 2021 i snabb takt när pandemin fortsatte att påverka världen. Vad betyder detta för 2022? Kommer vi att se ytterligare fokus på kundupplevelser och data, eller kommer andra teknologier att hamna i förarsätet? Bara tiden kommer att utvisa det, men här är mina sju bästa förutsägelser inför 2022.

Innehållsförteckning

1. Snabbare nätverk – 5G överallt

Denna trend håller redan på att förändras och vi kommer garanterat att se det ske ännu snabbare 2022. Hastighetsförbättringarna för nätverket kommer att bli enorma då 5G förväntas ta cirka 1 millisekund att svara på kommandon, medan 4G tar upp till 200 millisekunder. För slutanvändaren innebär det snabbare bredbandshastigheter och fler tillförlitliga mobilnät, vilket främjar för en ännu mer uppkopplad framtid.

2. Virtual reality (VR) & Augmented reality (AR)

Vi ser denna typ av teknik i allt fler områden och branscher. En sektor som ännu inte har anammat tekniken, men som jag tror kommer göra det under året, är utbildningssektorn. Visserligen har denna sektor varit långsam med att ta till sig ny teknik – sättet att undervisa på förr fram till något år sedan är nästan identiskt.

Jag är helt övertygad om att man skulle kunna göra lärandet roligare och mer tilltalande med denna typ av teknik, vilket är därför jag tror det bara är en tidsfråga innan trenden exploderar. Föreställ dig att kunna transportera hela klassrummet till havets botten 60 miljoner år tillbaka i tiden. Tänk dig hur mycket mer engagerande det skulle vara än att ha en traditionell föreläsning. Dessa teknologier kan enligt mig ”revolutionera lärandet”.

3. Business process automation (BPA)

Business process automation eller ”affärsautomation” är en framåtväxande digital transformationstrend som företag behöver fokusera mer på under 2022. Det är relativt förekommande för stora bolag, men till skillnad från tidigare år kommer det bli mer fokus nu på att automatisera samtliga områden inom en organisation.

Jag förutspår också att denna trend kommer bli allt viktigare för småföretagen, för att kunna vara konkurrenskraftiga och växa i den takt som marknaden efterfrågar. Därför kommer vi 2022 även se en stor förändring i antal småbolag som väljer att hoppa på tåget.

4. Fortsatt fokus på AI

Varje dag skapar vi kopiösa mängder med data och den siffran växer med stormsteg. Det arbete som många organisationer fortsatte med under 2021, med nya användningsområden för AI, kommer fortsätta att expandera i takt med att organisationer inser kraften som AI kan ha för att lösa problem på ett bättre och snabbare sätt. Med detta i åtanke förväntar jag mig att AI kommer att bli mer förekommande i arbetstagarnas och konsumenternas vardag under 2022.

5. Ny teknologi i konferensrum

Distansarbete är något som vi nu är vana vid och som jag tror kommer fortsätta även efter pandemin. Att ha anställda som jobbar både hemifrån och på kontoret kommer ställa högre krav på våra konferensrum. Konferensrummen kommer behöva utrustas med ny teknologi, och vi kommer säkerligen också under 2022 se stora förändringar från mjukvarubolagen, när det kommer till förbättring av användarupplevelsen för möten och videokonferenser.

6. Integritet och datainsamling

Med den enorma mängden data som skickas in via appar och webbplatser kommer integritet och datainsamling fortsatt vara ett hett ämne. Data behövs för att kunna ge kunden en bra användarupplevelse, vilket vi är vana vid att få i dagens digitala värld. Men organisationer kommer att behöva hitta nya datakällor och bestämma hur man samlar in och hanterar allt på ett öppet, säkert och ärligt sätt.

7. Cybersäkerhet

Cybersäkerhet fortsätter att vara ett fokus för företag i alla branscher och individer runt om i världen. Under de senaste åren har det förekommit ett antal skrämmande dataintrång. På grund av dataintegritetskrisen och andra liknande problem har regeringar blivit mer försiktiga. Den så kallade General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i kraft 2018. Tack vare implementeringen av dessa lagar kommer vi att se allt fler företag äntligen ta frågor rörande datasäkerhet på större allvar.

Summering

Med så mycket fokus på data, integritet, AI och applikationer kommer det övergripande behovet av att hålla data säker att vara i fokus. Det finns såklart många fler intressanta ämnen att prata om gällande detta. Oavsett vilket är jag säker på att 2022 kommer att bli ett stort år med fler tekniska framsteg och jag kan knappt bärga mig med att se vad som kommer att hända.