Zervicepoint logo svg format
Author picture

Snabbguide till en effektiv rekryteringsprocess

Innehållsförteckning

Att behålla begåvade medarbetare är en viktig byggsten för framgångsrika företag. Dock kan det vara en utmaning att hitta rätt kvalificerade personer, och svårt att behålla kompetensen över lång tid när konkurrenter vill åt branschens bästa resurser. Företag kan minska personalomsättningen genom att ha en effektiv rekryteringsprocess. Läs vidare för att lära dig hur du skapar en på bästa sätt.

Vad är en rekryteringsprocess?

Rekryteringsprocessen innebär att hitta en lämplig kandidat för en ledig tjänst inom ett företag. I processen handlar det om att attrahera, intervjua, välja, anställa och onboarda nya medarbetare för att fylla en specifik roll.

Detta jobb utförs vanligtvis av chefer, HR, rekryterare, eller en kombination av alla tre. Personalchefer leder vanligtvis denna process och samarbetar med relevanta avdelningar och teammedlemmar för att effektivisera rekryteringen.

Vilka steg ingår i en rekryteringsprocess?

Det första steget i att skapa en effektiv rekryteringsprocess är att förstå hur det fungerar. Det innebär att analysera varje steg i processen och hitta saker som går att förbättra.
I de flesta fall ser en rekryteringsprocess ut så här:

 1. Identifiera behovet och fatta beslut att anställa en ny person
 2. Bestäm kravspecifikationer och skriv arbetsbeskrivningen
 3. Lägg upp rekryteringsannonser för att locka nya kandidater
 4. Gå igenom ansökningar – titta på CV, ta ut de som kvalificerar sig, intervjuer
 5. Välj den bästa kandidaten
 6. Signera anställningsavtal (preboarding) och förberedelse inför startdatum
 7. Omborda (onboarding) och utbilda den nya medarbetaren

När du har kartlagt din process är det lättare att identifiera de steg som kan orsaka förseningar och hitta förbättringsåtgärder. Så skapar du en processkarta!

Skapa en effektiv rekryteringsprocess

En bra rekryteringsprocess gör att du snabbt och effektivt kan gå från att hitta kvalificerade kandidater till att påbörja preboardingen. Du signerar kontrakt och förbereder medarbetaren inför den första dagen på jobbet.

Här är några vanliga sätt att effektivisera rekryteringsprocessen på:

1. Fyll din pipeline med framtida kandidater

Den allra största delen av tiden spenderas oftast på att hitta och screena kandidater. Tänk om du kunde hoppa direkt från steg 1 (identifiera behovet) till steg 5 (välj den bästa kandidaten)? Det skulle göra din rekryteringsprocess mer effektiv. 

Med en tillräckligt bra pipeline kan du göra just det. Denna taktik kräver att rekryterare regelbundet spenderar tid på att skapa relationer med kandidater, även om det inte finns ett specifikt jobb tillgängligt för dem vid den tidpunkten. Genom att göra det skapar rekryterare ett nätverk av kvalificerade kandidater som kan tas in när en öppning uppstår.

Att bygga en pipeline med potentiella kandidater kräver en kontinuerlig och samordnad insats av ditt rekryteringsteam för att vara effektiva. De involverar en kombination av nätverk, relationshantering och uppsökande på sociala medier.

Här är några vanliga sätt att fylla en pipeline på:

 • Interagera med kvalificerade arbetare i din bransch på sociala medier
 • Delta i branschgrupper och nätverksevenemang
 • Skapa och underhåll ett program för rekryteringsbonus
 • Bibehåll relationen med tidigare kandidater
 • Ta kontakt med “passiva kandidater” som kanske inte letar efter nytt jobb just nu

Dessa tillvägagångssätt hjälper dig att bygga upp en bra pipeline som du sedan kan använda för att hitta kvalificerade kandidater när det behövs. Och ju bättre och effektivare din pipeline blir, desto mindre tid kommer ditt rekryteringsteam behöva lägga på att hitta rätt kandidater.

2. Automatisera uppgifter

För att säkerställa att dina rekryterare lägger majoriteten av sin energi på arbeten som har störst inverkan (som att fylla din pipeline), är det viktigt att ta bort tidskrävande arbetsuppgifter från deras axlar.

Lyckligtvis har tekniken för rekryteringar förbättrats drastiskt de senaste åren, vilket gör det möjligt för företag att automatisera enkla uppgifter som publicering av jobbannonser på webbplatser, screena CV, schemalägga intervjuer, svara på enkla frågor eller skicka ut avslagsmeddelanden.

Ju mer du kan befria dina rekryterare från tidskrävande uppgifter, desto mer kan de fokusera på att förbättra den totala kvaliteten på din rekryteringsprocess. Kom igång med automation.

3. Snabba upp din screening

Inte överraskande är den mest tidskrävande rekryteringsfasen vanligtvis screening av kandidater. Det beror på att det oftast handlar om att skanna CV, schemaläggning och genomförande av intervjuer etc.

Att hitta sätt att göra screeningen mer strömlinjeformad kommer leda till en mycket effektivare rekryteringsprocess. Några vanliga tekniker för att påskynda screeningprocessen:

 • Använd videointervjuer istället för personliga intervjuer tidigt i rekryteringsprocessen
 • Använd strukturerade intervjuer för att vara konsekvent och effektiv
 • Använd pre-screen tester och frågeformulär för att sålla bort okvalificerade sökande

Tillsammans kan dessa åtgärder minska den tid som spenderas på att screena kandidater, samtidigt som man säkerställer att det alltid görs effektivt.

4. Fatta datadrivna beslut

Investera i ett analysverktyg för att se hur många som sökte jobbet, hur många som intervjuades, var de bästa kandidaterna kom ifrån etc. Att reflektera över processen efter varje anställning kommer att bidra till förbättrad rekryteringsprocess över tid.

5. Ge dina anställda rekryteringsbonus

Skapa ett bonusprogram för att involvera dina anställda i rekryteringsprocessen. De kommer att vara mer motiverade att sprida ordet om den lediga tjänsten, och det kommer sannolikt att leda till mer kvalificerade kandidater.

6. Integration är A och O

Sluta inte vid rekryteringsprocessen. Det är minst lika viktigt om inte viktigare att behålla kandidaterna som du väljer ut.

När anställningskontraktet är påskrivet vill du att kandidaten ska känna att hen har tagit rätt beslut. Därför är det viktigt att hålla tät kontakt även innan medarbetaren har börjat sitt nya jobb. Se därför till att integrera ditt rekryteringssystem med din preboarding och onboarding för att medarbetaren ska få en så bra upplevelse som möjligt.

Slutord

Rekryteringsprocessen förändras hela tiden. Men om du har ett proaktivt tillvägagångssätt för att se till att du kan identifiera, locka och behålla rätt personer för din organisation, kommer ditt företag att få en stor fördel jämfört med dina konkurrenter.

Att förstå värdet av en effektiv rekryteringsprocess, för att spara tid och pengar för organisationen, kan vara avgörande för att förbättra produktiviteten inom företaget.