Author picture

Fördelarna med självbetjäning: varför det är viktigt för dina anställda

Innehållsförteckning

Dagens arbetskraft vill ha mer än bara en lönecheck. De söker mening, tillfredsställelse och personlig utveckling. Självbetjäning är ett av de mest effektivaste sätten för företag att möta arbetstagarnas krav och förväntningar. Läs vidare så berättar vi om viktiga fördelar med självbetjäning, och varför du bör implementera det i din organisation.

Vad är självbetjäning?

Självbetjäning kan betyda många saker. Men när vi tittar på det ur ett arbetsgivarperspektiv, är det främst en metod som gör att anställda själva kan utföra vissa arbetsuppgifter, som tidigare inte gick, eller behövde gå via någon annan.

Varför är självbetjäning viktigt för personalen?

Behovet av att ge dina anställda befogenheter och låta dem bli mer självständiga ökar. När arbetsmarknaden blir alltmer konkurrensutsatt söker företagen efter sätt att hålla sina anställda nöjda och engagerade. Med hjälp av självbetjäning kan de anställda bättre kontrollera sin tid och lösa problem snabbare.

Självbetjäning gör också att företagen kan minska kostnaderna genom att hantera mindre arbete på ett effektivare sätt.

Så väljer du rätt självbetjäningsportal för dina anställda!

Vilka är fördelarna med självbetjäning?

Självbetjäning erbjuder en mängd olika fördelar för både anställda, chefer och avdelningar. Här är några exempel:

Ökar produktiviteten

I takt med att organisationer implementerar självbetjäning får personalen mer makt att göra saker själva, vilket kan leda till högre produktivitet. Anställda kan till exempel slutföra uppgifter snabbare när de har tillgång till rätt verktyg och resurser.

Ökad effektivitet och noggrannhet

Självbetjäning ger medarbetarna möjlighet att ta kontroll över många personalrelaterade uppgifter som annars skulle utföras av HR-personal, administrativ personal eller chefer. En medarbetare som kan redigera sina personuppgifter ökar också sannolikheten för att uppgifterna blir korrekt ifyllda.

Minska den administrativa bördan

Den kanske största fördelen för chefer, HR och IT är minskad arbetsbelastning. Med hjälp av självbetjäning automatiseras många arbetsuppgifter. Eftersom all information dessutom finns på ett och samma ställe och fylls i av medarbetarna själva innebär det att chefer, HR och IT inte förlorar tid på att slutföra vissa administrativa uppgifter.

Ökad engagemang

Självbetjäning gör det också möjligt för anställda att vara mer engagerade och ta kontroll över sin egen tid. Detta kan bland annat leda till nöjdare medarbetare. Anställda som har inflytande och känner att de har kontroll över sin arbetsupplevelse är dessutom mer benägna att stanna kvar på företaget en längre tid.

Praktiskt och gynnsamt för distansarbete

Molnbaserad teknik är det enda alternativet när det kommer till distansarbete. Att göra självbetjäningen webbaserad är idag ett måste för att anställda ska få tillgång till tekniken var som helst, på vilken enhet som helst och när som helst.

Information hålls uppdaterad

Tidigare har det alltid varit HR som får uppdatera personalens information, men med självbetjäning kan anställda göra det själva efter behov, vilket gör att ditt HR-team får en arbetsuppgift mindre. Det kan tyckas vara en liten fördel, men för stora företag med många anställda innebär det en stor besparing av administrativ tid.

Du kommer också att se färre fel när anställda kan komma åt och redigera sin egen information.

Hur du får självbetjäning att fungera för dig

Att få självbetjäning att fungera kan vara en utmaning i sig. Det är viktigt att ha en strategi för hur du implementerar självbetjäning, och får med dina anställda på resan. Det finns flera viktiga delar som du behöver ta hänsyn till i din strategi, läs kom i gång med självbetjäning för att ta del av några av dem.

Sammanfattning

Självbetjäning är den nya normen i vår digitala tidsålder, och det har en positiv inverkan på vårt sätt att arbeta. Självbetjäning innebär inte att personalen gör arbetet åt dig. Det betyder istället att personalen har möjlighet att vidta åtgärder på egen hand. Det ger personalen de verktyg de behöver för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Genom att göra det lättare för personalen att vidta åtgärder leder självbetjäning till ökad produktivitet och förbättrat engagemang bland medarbetarna.