Förbättra din Service Desk

Hur stöttar man samspelet mellan användare, chefer och Service Desk? I den här webbsändningen ser vi Tony och Patrik som visar oss ett scenario på hur Service Desk kan ha kontroll genom en fullständig beställningsprocess, även när pipen är överfull. Detta kan göras genom att veta vad som är beställt, vem som är mottagaren, vem som är beställaren och vem som är godkännaren.

Publicerad

24 april

Ämnen