Zervicepoint logo svg format
HR-Sveriges-utmaningar
Författarbild

HR-Sveriges utmaningar

Statistiken och utmaningarna som presenteras nedan baseras på Zervicepoints HR-workshops, som har pågått under ett och ett halvt års tid med start hösten 2019. Totalt har det varit 25 workshops med över 100 deltagare sammanlagt. Deltagarna kommer från 84 olika företag utspridda över hela Sverige.

1. För mycket manuellt arbete

“Inblandade personer vid en nyanställning är många. Manuella arbeten gör att det blir en lång och tidskrävande process.”

35 % av deltagare på våra HR-workshops upplever att de har för mycket manuellt arbete. 

Tips: För att komma igång med digitalisering kan det vara en bra början att starta med anställningskontraktet, och införa digital signering via exempelvis bank-id eller e-signering. Det finns många aktörer på marknaden idag och digital signering är oftast ett enkelt första steg för att spara tid och för att komma igång. 7 tips för att skapa en perfekt preboarding!

2. Saknar en digital onboarding

“Vill digitalisera och automatisera hela onboardingen, men rädslan för att göra den opersonlig sätter stopp för det..”

28 % av deltagarna poängterar att de saknar en digital onboarding. 

Tips: Anledningen att inte automatisera en process eller delar av en process bör inte baseras på rädslan av att göra den opersonlig. Det handlar inte om att automatisera för mycket, utan snarare att automatisera tillräckligt mycket för att kunna frigöra tiden att vara personlig. 9 steg för att skapa en automatiserad onboarding!

3. Har för många system

“Har flera olika system idag men användandet av systemen är låga.”

19 % av deltagarna upplever att de har för många system.

Tips: Minimera antalet system för slutanvändaren genom att Integrera befintliga system med hjälp av en portal/plattform, som till exempel Zervicepoint. På så sätt behöver slutanvändaren endast logga in i ett system för att lösa diverse arbetsuppgifter. Kom igång med automation!

4. Saknar en linjär process

“Nyanställda får olika förutsättningar beroende på vem det är som introducerar dem. Saknar en linjär process som håller ihop allt.”

17 % av deltagarna saknar en linjär process.

Tips: Förarbetet med att fastställa de olika stegen i en process är A och O. Analysera noga hur processen är uppbyggd idag. Försök att involvera fler i förarbetet för att undvika att steg glöms bort. Fastställ därefter vilka steg som ska tas bort, och vilka som ska vara kvar, för att få processen så effektiv som möjlig. Kickstarta din organisations produktivitet!

5. Få med samtliga på digitaliseringen

“Det är svårt att få med samtliga på digitaliseringen.”

17 % av deltagarna tycker det är svårt att få med samtliga medarbetare på digitaliseringen.

Tips: Tänk på att från start involvera så många avdelningar som möjligt i projektet. Försök förmedla förståelse varför det är viktigt med digitalisering. Se till att samtliga medarbetare får en grundlig genomgång av det nya systemet så de själva ser nyttan av att använda det. Kom igång med självbetjäning!