Author picture

IT automation: välj rätt IT-processer att automatisera

Vilka processer är mest lämpliga för IT automation och vilka är det inte? Med rätt verktyg kan automation öka produktiviteten för din IT-avdelning, minska ledtider och skapa en säkrare IT-miljö. Med så stora fördelar kanske du undrar om automation är lösningen på alla dina IT-problem. Även om det inte kan lösa allt, är det ett utmärkt sätt att få ut det mesta av dina IT-resurser. Med det i åtanke är det dags att titta närmare på vad IT automation handlar om och hur du kan dra nytta av det i ditt företag.

Innehållsförteckning

Fördelar med IT automation

Automatisering kommer med många fördelar. Några av de största fördelarna är:

Snabbare processer

IT-automatisering kan utföra komplexa arbetsuppgifter mer effektivt än en administratör och när som helst på dygnet. En nackdel är att ett fel i systemet också kan spridas mycket snabbare. Därför är det extra viktigt att arbetsflödet är korrekt uppsatt från start. När systemet väl är på plats och automationen noggrann testad har IT en process mindre att oroa sig för.

Noggrannhet

IT-administratörer är människor och vi gör ju misstag ibland. Med en automatiserad IT-process som utför samma uppgift om och om igen, precis som den är programmerad att göra, reduceras misstagen.

Effektivitet

När du inte längre har en IT-avdelning som utför repetitiva och tidskrävande arbetsuppgifter, frigör du tid åt dem. Detta är en stor kostnadsbesparing för företaget, inte bara för att ditt IT-team kan utföra fler arbetsuppgifter, utan också för att de kan lägga tid på viktigare saker istället.

När ska man använda IT automation?

Med ovannämnda fördelar i åtanke är det viktigt att veta att alla IT-uppgifter inte är lämpade för att automatiseras. Ditt IT-team kommer att behöva identifiera och prioritera de processer som är mest lönsamma för företaget att automatisera.

För att hjälpa dig på vägen kommer här några tips på vilka processer du bör överväga att automatisera först:

Komplexa processer

Processer som innefattar många steg och som måste utföras i en specifik ordning, är oftast utmärkta processer att automatisera. Komplexa processer är också de som oftast drabbas av mänskliga misstag.

Återkommande processer

Ju oftare en process förekommer, desto större är den potentiella vinsten för automatisering. Även om det är en liten process som bara tar tio minuter av din tid varje dag, kan automatisering spara många timmar under loppet av ett år.

Tidskrävande processer

Långa och tidskrävande processer är riktiga tidstjuvar för ditt IT-team. Att automatisera dessa processer har därför en enorm inverkan på ditt IT-teams produktivitet.

Processer med bristfällig kvalité

Att den förväntade kvalitén inte efterlevs i en process kan vara ett tydligt tecken för automatisering. Men en process måste alltid vara fördefinierad för att automationen ska bli lyckad. Du kan med andra ord inte automatisera en process som inte är komplett.

Processer med återkommande misstag

Att vi gör misstag är som sagt mänskligt, men det kan vara kostsamt för företaget. Sker det ofta är det ett tecken på att processen bör automatiseras.

Lönsamma processer

Räkna på lönsamheten och ta fram ROI! Vilka processer är mest lönsamma för företaget att automatisera? Det är här du gör den största vinningen. Rangordna och prioritera de mest lönsammaste processerna först.

När ska du inte använda IT automation?

Trots de många fördelarna med automation finns det fortfarande många processer som kräver mänsklig interaktion och som säkerligen inte kommer gynnas av att automatiseras.

Processer som behöver en beslutsfattare

Även om det är möjligt att generera automatiska svar baserat på specifika frågor är det långt ifrån verkligt beslutsfattande. Du kan automatisera processer, men du kan inte automatisera skapandet av dessa processer. På samma sätt behöver du ha ditt IT-team som kör tester av dina automatiserade processer för att se till att de fungerar som planerat.

Uppgifter som utförs sällan

Automatisering av vissa IT-processer har inte alltid en tillräcklig ROI för att motivera kostnaden som medföljer med automation. Detta gäller särskilt för uppgifter som utförs sällan eller nästan aldrig. Om en arbetsuppgift tar dig en halvtimme en gång i månaden att utföra, finns det förmodligen bättre och mer lönsamma processer att automatisera först.

Kundservice

Automatisering är ett mindre bra sätt att hantera människor på, vilket alla som har försökt att ringa från ett manus vet. Automatisering kan hjälpa din kundtjänstavdelning på andra sätt, till exempel genom att gå igenom och sortera feedback och flagga för klagomål som behöver mer uppmärksamhet. Men det kan inte ersätta mänsklig interaktion.

Är ditt företag redo att implementera IT automation?

Avslutningsvis är IT automation ett steg i rätt riktning för att förbättra effektiviteten i ditt företag. Med färre resurser som slösas bort på återkommande uppgifter, kommer dina anställda att kunna lägga sin tid och fokus på viktigare saker. Det kommer också bidra till ökad glädje på jobbet, för om vi ska vara helt ärliga, vem gillar egentligen att utföra monotona och tidskrävande arbetsuppgifter?

Om du vill ha hjälp med att komma igång med automation och identifiera potentiella områden att automatisera eller räkna ut ROI, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi gärna till!