Zervicepoint logo svg format

Länsstyrelsens automatiserade fikabeställnigar

Länsstyrelsen är en stor organisation med många möten. Långa möten kräver oftast energitillskott i form av fika. Tidigare har processen för att beställa fika varit manuell, vilket har lett till missade och tidskrävande beställningar. Med hjälp av Zervicepoint har fikabeställningar nu blivit automatiserade och mötena mer effektiva.

Utmaning

Innan Zervicepoint kom in i bilden tog det onödigt lång tid att göra en fikabeställning och frågorna för hur man går tillväga var många. Varifrån gör jag beställningen? Vad kan jag beställa för något? Kan jag få fikat levererat till kontoret, eller behöver jag åka och hämta det någonstans? Vem ska det faktureras till?

Lösning

Genom att tydliggöra processens alla steg och automatiserat flödet i Zervicepoint, genomförs beställningen av fika nu endast med ett knapptryck.

  1. När användaren anger tiden för mötet får hen upp förslag på vilka fikabröd som går att beställa.
  2. Beställningen skickas därefter till det lokala bageriet, med all nödvändig information för fakturering etc.
  3. Fikabrödet levereras därefter direkt till mötesrummet innan mötet börjar.


Att beställa fika till ett möte är nu helt automatiserat och inte längre ett problem för Länsstyrelsen. Även små processer som att beställa fika kan få stor vinning. Tänk hur mycket tid dina medarbetare kan  lägga på viktigare saker om manuella och tidskrävande arbetsuppgifter var automatiserade!