Zervicepoint logo svg format

Ny partner: IT Software

I våras, startade ett helt nytt äventyr, och nu fortsätter vi att vidga våra vyer. Med en produkt som ger organisationer möjlighet att upptäcka nya sätt att automatisera sina arbetsplatser, har vi nu dukat upp för en bredare marknad. En marknad som skriker efter behovet av att kunna göra snabba förändringar, minska kostnaderna och leverera en modern, säker och produktiv arbetsplats.

– Alla relationer är unika och speciella på sitt sätt. Det vi funnit med IT Software är en gemensam tro på att inget är omöjligt och vikten av att bygga en värdebaserad relation. Vi tog oss båda tiden att nyfiket ta reda på vad vi tror på och vad vi vill uppnå – vilket jag tror är det som kommer göra skillnad, säger Rickard Lööf, VD, Zervicepoint.

IT Software, i andra änden, andas ESM – Enterprise Service Management. I grunden handlar ESM om samarbete, vilket innebär att arbeta tillsammans med olika serviceavdelningar såsom IT, Facility eller HR. Serviceavdelningar som blir mer och mer beroende av varandra. Inte bara på grund av smart teknik, utan också höga förväntningar. Våra kunder och deras anställda förväntar sig mötesrum med intuitiv teknik som stöder ”bring-your-own-device” och en felfri on- och offboardingprocess.

Vi ser på samarbetet med Zervicepoint som ett naturligt steg i breddandet av vår tjänsteportfölj, då deras produkt är svaret på många av de utmaningar som våra befintliga kunder står inför idag, kommenterar Christian Engarås, VD, IT Software.

En fråga att ställa sig är; hur många företag är förberedda på framtidens utmaningar och vågar ta steget till att modernisera sina digitala plattformar? Det kommer vara viktigt att kunna möta upp den nya generationen som kräver att allt finns tillgängligt.

Den digitala upplevelsen på arbetsplatsen blir allt mer viktig. Finns inte alla verktyg fysiskt på plats, så måste företagets alla processer finnas digitaliserade, fortsätter Christian Engarås.

En stor del av den digitala upplevelsen är snabbhet. Vi kräver snabbare leveranser och har inte tid att vänta. Det handlar också om att ta bort onödigt tråkiga och återkommande arbetsmoment. Detta för att medarbetare inom B2B skall kunna fokusera mer på värdeskapande och inspirerande arbetsuppgifter, som i sin tur innebär personlig utveckling och att personal väljer att stanna längre inom företaget. Detta borde vara ett fokus för alla organisationer att se över – automatisera mer och leverera en digital upplevelse i världsklass.