Zervicepoint logo svg format

Perstorps inspirerande kundberättelse

Perstorp IT har idag automatiserat över 200 processer för att skapa en modern och tillgänglig IT-service. Införandet av ZervicePoint, som Perstorp kallar ”+Portal”, har gjort att trycket på Service Desk minskat och personalkostnader kapats med minst två heltidstjänster. Nu kan de anställda, på IT och ute i verksamheten, lägga sin värdefulla tid på sådant som är ”viktigt” och som fortsätter utveckla Perstorp till ett framgångsrikt företag.