Skapa egna plugins eller välj bland vårt sortiment.

activedirectory_network_plugin

Active Directory

Active Directory-pluginet gör det möjligt att skapa, redigera och ta bort användare, datorer och grupper.
e-signature_plugin

Assently E-signature

Med Assently-pluginet kan du signera dokument och godkänna eller bekräfta inköp var du än befinner dig.
exchange_plugin

Exchange

Med Exchange-pluginet kan du skapa automatiska tjänster så som aktivera/inaktivera brevlådor, skapa ny/ta bort delad brevlåda etc.
files_and_folders_plugin

Files & Folders

Files & Folder-pluginet gör det möjligt att ställa in behörigheter för filer och mappar.

Microsoft Office 365

Office 365-pluginet gör det möjligt att skapa automatiska tjänster kopplade till O365-licenser, användare, roller och distributionsgrupper.
pdf_automator_plugin

PDF Automator

PDF Automator-pluginet gör det möjligt att fylla i, generera ett nytt eller spara ett PDF-dokument med AcroFields och skapa tjänster baserade på PDF-filer.
person_lookup_plugin

Person Lookup – SWE

Med Person Lookup-pluginet kan du via personnummer få fram namn och adressinformation. Verifiera personnummer och minimera risken för felstavningar.
product_catalog_plugin

Product Catalogue Sync

Med Catalog Sync-pluginet kan du göra det möjligt för dina användare att bläddra och beställa produkter direkt från Zervicepoint. Synkronisera automatiskt produkter från leverantörer som Dustin, Atea, Cygate etc.
Microsoft-sccm

SCCM Package

SCCM Package-pluginet förenklar skapande, borttagning och distribution av Microsoft “package” och gör detta på ett standardiserat och automatiserat sätt.
Microsoft-sccm

SCCM

SCCM-pluginet förenklar skapande, borttagning och distribution av datorer och programvaror och gör detta på ett standardiserat och automatiserat sätt.
service-desk-sccm_plugin

Microsoft SCSM

Med SCSM-pluginet kan du enkelt få data från SCSM till dina formulär och automatisera uppgifter som att skapa incidenter, förfrågningar etc.
servicenow-plugin

ServiceNow

ServiceNow-pluginet gör det möjligt för slutanvändaren att följa sina ärenden och interagera med Service Desk via Zerviepoint.
timezones_plugin

Time Zone & Culture

Pluginet Time Zone & Culture gör det möjligt att läsa attributen språk, tidszon, land, inmatningsspråk och UI-språk.

Vill du skapa ett eget plugin?

Det är enkelt att skapa nya plugins som integrerar mot just dina system. Kontakta oss så berättar vi mer.