Bygg en modern och produktiv arbetsplats

Skapa en bättre arbetsplats genom att befria dina medarbetare från monotona uppgifter och låt dem i stället prioritera det som de är anställda för. 

Vår plattform

Zervicepoint platform with a animated character

Integrera mot alla API-baserade system. Skapa automatiska tjänster med färdiga eller anpassade integrationer. Integrationerna byggs antingen med PowerShell, som är det ursprungliga alternativet, eller med .NET.

Zervicepoint är utformat för att göra det möjligt för organisationer att växa. Bestäm hastigheten själv och vrid upp tempot när du vill. Samtidigt minskar du kostnaderna och ger dina medarbetare en modern, säker och produktiv arbetsplats.

Det är lätt att vara kreativ i Zervicepoint. På studs är du igång att skissa och bygga tjänster med hjälp av drag-and-drop. Skapa smarta och användarvänliga formulär på nolltid. Kom igång genom att använda exempeltjänster, plugins, dokumentationer och handledning.

Öka kvalitén och kontrollen över din organisations data- och informationsflöde. Med Zervicepoint får du koll och det är enkelt att hålla din data uppdaterad. Integrera den med andra system för att få fram viktig information som är användbar för dina slutanvändare.

Zervicepoint är en responsiv och modern webbaserad applikation som samlar alla affärsprocesser till en enda plats. Oavsett vilken enhet du använder eller var du än befinner dig i världen, kan du alltid få åtkomst till Zervicepoint.

Zervicepoint rättar sig efter dina angivna krav och kan därför användas hur du vill. För att din miljö ska utvecklas sömlöst över tid, finns alternativen lokalinstallation, hybrid och molnbaserat. Samtliga alternativ har självklart höga säkerhetskrav.

En uppsättning plugins tillhandahålls av team Zervicepoint och hundratals anpassade integrationer till andra system (t.ex. HR, IT och finans) skapas av våra kunder.

Flera språk stöds – Zervicepoint levereras med översättningar för svenska och engelska men fler språk kan översättas och aktiveras om det behövs.

Användningsområden

Zervicepoint är flexibel och kan användas på flera olika sätt. Till exempel kan du använda det för att skapa...

Modern e-handel

Zervicepoint är designad att spegla en modern e-handelsplattform. Lika enkelt som det är att använda tjänster privat ska det vara att interagera med tjänster på jobbet.
Man on a rocket

Självbetjäning

Det ska vara smidigt och tilltalande för de anställda att använda automatiserade tjänster. Skapa självbetjäning och automatisera affärsprocesser genom hela din organisation.
Man on a rocket

ITSM-system

Ge ditt IT-team rätt förutsättningar. Öka kvalitén och kontrollen över din organisations data och informationsflöde. Undvik tidskrävande ärenden och följ processerna från början till slut.
Zervicepoints självbetjäningsportal

Se fördelarna med Zervicepoint