Få snabbare affärsprocesser

Skapa självbetjäning

Befria dina medarbetare från monotona uppgifter och låt dem i stället prioritera det som de är anställda för. Skapa självbetjäning och automatisera affärsprocesser genom hela din organisation.

Skapa automatiserade tjänster med färdigbyggda eller anpassade integrationer. Automation är vårt DNA. Det är också nyckeln till att skapa en arbetsplats som är nästintill friktionsfri. Välkommen in i den auto-magiska världen

Användarvänlig

En modern webbaserad applikation som samlar alla affärsprocesser till en enda plats. Gränssnittet är intuitivt och håller användaren uppdaterad oavsett vart hen befinner sig. 

En process startas oftast genom att skicka data från ett formulär, som i sin tur distribuerar information från andra system. Resultatet är kvalitativt och sparar ordentligt med tid.

Flexibel plattform

Zervicepoint rättar sig efter dina angivna krav och kan därför användas hur du vill. För att din miljö ska utvecklas sömlöst över tid, finns alternativen lokalinstallation, hybrid och molnbaserat. Samtliga alternativ har självklart höga säkerhetskrav.

PowerShell

Aktivera automatisering och integrera mot alla API-baserade system. 

En uppsättning plugins tillhandahålls av team Zervicepoint och hundratals anpassade integrationer till andra system (t.ex. HR, IT och finans) skapas av våra kunder. Integrationerna byggs antingen med PowerShell, som är det ursprungliga alternativt, eller  med .NET

Drag-and-drop

Det är lätt att vara kreativ i Zervicepoint. På studs är du igång och bygga tjänster med hjälp av drag-and-drop. Skapa smarta och användarvänliga formulär på nolltid. Kom igång genom att använda exempeltjänster, plugins, dokumentation och handledning av en av våra partners.

Förena ditt team

Självservice och automatisering gör det möjligt för organisationens olika avdelningar att länkas samman!

Kartlägg och visualisera affärsprocesser tillsammans med dina kollegor i din organisation. När både design och processen är redo, då tar processutvecklare vid och börjar skapa automatiserade tjänster. Processutvecklare blir i sin tur utrustade för att uppnå dina digitaliseringsmål.

KUNDBERÄTTELSE

Perstorp Group

Perstorp Group förvandlade sina arbetsliv genom att automatisera återkommande affärsprocesser i samtliga led i sin organisation.

Plugins

Våra plugins utvecklas kontinuerligt för att tillgodose våra kunders behov. Saknar du något? Skicka oss isåfall en feature request!

E-signatur

Signera ett dokument var du än befinner dig, oavsett vilken enhet du använder.

PDF Automator

Fyll i ett PDF-dokument med hjälp av Acro-fält. Eller tvärtom, skapa tjänster baserat på PDF-filer.

ms_office_365

Microsoft Office 365

Hantera Office 365-licenser och se till att de tilldelas.

SCCM

Skapa tjänster som förenklar skapande, borttagning och distribution av datorer och programvara.

Microsoft SCSM

Rrapportera incidenter och serviceförfrågningar från telefonen eller stationära datorer.

Microsoft Project Online

Gör det riktigt lätt att skapa online-resurser åt ditt nästa projektet.

Azure B2B

Bjud in användare genom Azure B2B. Kontrollera era inbjudningar via Zervicepoint.

ServiceNow

Integration mellan Zervicepoint och ServiceNow.

Azure Resource Manager

Skapa tjänster som ny resursgrupp, ny molnansökan, starta/stoppa virtuell maskin och rolluppdrag.

Person Lookup – SWE

Skriv in ett svenskt personnummer för att automatiskt fylla i ett formulär.

Active Directory

Hantera datorer och användare på ett mer effektivt och kvalitetssäkert sätt.

MS SQL

Skapa smarta och användarvänliga tjänster baserade på vårt MS SQL-plugin.

Microsoft SCCM Application

Skapa, ta bort och distribuera datorer och programvaror i din organisation.

Product Catalogue Sync

Gör det möjligt för dina användare att bläddra och beställa produkter direkt från Zervicepoint.

Time Zone and Culture

Läs attribut så som språk, tidzon, land, inmatningsspråk och UI-språk direkt från Zervicepoint.

Skype for Business

Aktivera Skype Chat och Skype Calls genom att använda våra aktiviteter i dina arbetsflöden.

Exchange

Aktivera / inaktivera brevlådor, ny / ta bort delad brevlåda etc.

Files & Folders

Sätt behörigheter på filer och mappar.

Testa gratis i 14-dagar

Testa våra tjänster, eller bygg dem själv om du vill!