Author picture

Reboarding – ta tillvara på din andra chans!

Innehållsförteckning

Vad är reboarding?

”Reboarding” eller ”re-onboarding”, som det ibland kallas för, är helt enkelt processen när personer som tidigare har arbetat på företaget återanställs. Det innefattar alla aktiviteter från det att ett avtal skapas och signeras, till att personen är ombord och igång i sitt arbete.

Men reboarding har den senaste tiden också blivit ett begrepp som används i olika sammanhang, till exempel:

 • När kontoren öppnar upp sina dörrar igen efter pandemin
 • När anställda återgår till arbetet efter en långvarig ledighet (t.ex. föräldraledighet)
 • När medarbetarna har gått över till en ny roll inom företaget

Det som är vanligt i alla dessa scenarier är behovet av att återintroducera anställda och se till att de har allt de behöver för att vara produktiva.

Vad är skillnaden mellan onboarding och reboarding?

Onboarding och reboarding är två olika moment i en anställningsprocess. Onboarding handlar om att anställa nya personer och introducera dessa till företaget. Reboarding däremot syftar på att återanställa personer som tidigare har jobbat på företaget.
Men liksom onboarding har reboarding-processen en betydande del av att inspirera anställda och optimera deras potential.

Skapa en reboarding-plan

Hur du välkomnar och utbildar din personal kommer att variera beroende på anledningen till varför de kommer tillbaka. Det finns dock en steg-för-steg-strategi som du kan följa varje gång för att underlätta framtagandet av en lyckad reboarding-plan.

Bygg upp din reboarding-plan genom att svara på:

 • Vem är det som ska reboardas (och varför)
  Utgångspunkten är “vem” eftersom det också förklarar behovet av reboarding.
 • Vad du vill uppnå?
  ”Vad” är målet med din reboarding-process. Här behöver du vara specifik för vad du vill uppnå med reboarding-planen. Ett tips är att försöka avsluta meningen: ”I slutet av reboarding vill jag att mina anställda ska ha lärt sig …”
 • Hur du ska göra det?
  “Hur” i sin tur innehåller alla steg du kommer att vidta för att uppnå ditt ”vad”. Det är själva utförandet av din reboarding-plan. I det här läget är det bäst att ange en tidsram och tilldela specifika uppgifter till berörda medarbetare.

Låt oss se några exempel på hur det skulle kunna se ut:

Reboarding-plan – tjänsteförändring

Reboarding-plan tjänsteförändring

Reboarding-plan – sjukfrånvaro

Reboarding-plan sjukfrånvaro

Reboarding-plan – pandemin (COVID-19)

Reboarding-plan pandemi

Beroende på situationen du står inför kan din reboarding-plan innefatta ett par dagars, eller till och med månaders planering. I Ellens exempel innehåller reboardingen två möten som kommer att äga rum på hennes första dag, en ”välkommen tillbaka”-lunch med sitt team och kanske ett incheckningsmöte en vecka senare.

Men att reboarda anställda som börjar arbeta hemifrån på grund av pandemin eller går tillbaka till kontoret är en mer komplex process.

Tips för att lyckas med din reboarding

Oavsett vilken reboarding-process du har idag eller vill ta fram, kommer här några användbara tips som du kan tänka på:

Reboarding är inte en engångshändelse

Oavsett hur snabb din process är, se till att följa upp med anställda efter en tid för att kontrollera hur det går och säkerställ att de har kommit in i företaget på ett bra sätt. Du kan också fråga efter feedback för att eventuellt tilldela ytterligare utbildning om det behövs.

Stressa inte igenom processen

Bara för att anställda redan är bekanta med vissa aspekter av ditt företag betyder det inte att de inte behöver tid att bearbeta ny information. Undvik att överväldiga dem med kurser och presentationer.

Men gör den inte för lång heller

Om du återanställer personer som tidigare har jobbat på företaget, tänk på att ta bort vissa saker i dina onboarding-presentationer och fokusera på det som är nytt. Om personen som ska reboardas måste arbeta på distans på grund av pandemin, bygg inte en omfattande guide om distansarbete. Välj istället korta utbildningar med användbara arbetstips hemifrån.

Var empatisk

Reboarding handlar om att utbilda dina anställda och utrusta dem med nödvändiga färdigheter och kunskaper. Att genomgå en förändring tas emot på olika sätt. Se till att vara nära dina anställda och förbered dem både praktiskt och mentalt.

Investera i digitala verktyg

Digitala verktyg är smidiga för utbildningar eftersom de tar bort behovet av fysisk närvaro. Dessutom gör onlineutbildningar och digitala kommunikationskanaler det enkelt för medarbetarna att få uppdateringar och svar snabbt.

Sammanfattning

Istället för att spendera tid på att gå igenom information som dina anställda redan känner till, kan du exempelvis lagra användbara dokument på företagets intranät och bygga korta videos och presentationer. På så vis kan anställda granska företagsguider och policys när det passar dem. Kom ihåg att målet med att reboarda dina anställda är att hjälpa dem upp på banan och att de ska trivas på arbetsplatsen.