Södras digitaliserade arbetsplats

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 51 000 medlemmar. Med sin storlek på 3500 anställda  är digitalisering och automatisering av arbetsplatsen avgörande för att bygga en attraktiv och produktiv verksamhet för framtiden. 

Utmaningarna

För att skapa en attraktiv arbetsplats var de tvungna att korta ner på interna ledtider, minska manuellt arbete och öka kvalitén och kontrollen över deras digitala processer. De kämpade länge med att skapa enhetliga processer, men även om det infördes rutiner och policys, löste många anställda sina uppgifter ”på egen hand”.

Dessutom tog det lång tid för nyanställda att komma in i sitt arbete och bidra till verksamheten. De behövde ett sätt att förenkla och integrera sina digitala processer med det dagliga arbetet i verksamheten på ett naturligt och användarvänligt sätt.

Lösningen

Zervicepoint-plattformen gör det möjligt för Södra att slå samman sina digitala processer och att automatisera dem vid behov, oavsett om de kommer från HR, IT, Marknad eller Finans. Tack vare Södras beslut att samarbeta mellan avdelningar där Maria Magnesjö, chef för HR Service Center, Marie Vorrei, chef för HR Services och Hans Falk, Automation och Robotics Manager driver arbetet framåt för att få det att hända, samverkar de nu i ett gemensamt digitalt verktyg.

Vinsterna

Genom att automatisera och tillhandahålla tjänster i Zervicepoint, så som anställningsavtal, användarkonton, behörigheter, beställning av IT-utrustning och göra det tillgängligt för chefer att godkänna uppgifter långt innan den nya medarbetaren har startat, möjliggör för medarbetaren att vara igång på minuter snarare än dagar.

Zervicepoint gör det också möjligt för alla anställda att dygnet runt få tillgång till tjänster som Södra erbjuder, var de än befinner sig och från vilken enhet som helst. Det är alltid tillgängligt, vilket resulterade i nöjdare och mer produktiva anställda!

Några av de mest nyttjade tjänsterna som Södra har implementerat i Zervicepoint och sin verksamhet är: