Zervicepoint logo svg format

Ett stort äventyr med Zervicepoint börjar nu

Vi är glada att kunna meddela att Enfo den 31 mars har sålt sin Zervicepoint-verksamhet till FoF Family Office, ett svenskt investeringsföretag.

– FoFs roll kommer vara att stödja Team Zervicepoint för utveckling av befintlig verksamhet, hitta nya områden inom automatisering, marknadsföring, försäljning och lägga till expertis i konsultbranschen för att möta den ökande efterfrågan på anpassade IT-verktyg, kommenterar Johan Berggren, VD, FoF Group .

– Således är avyttringen ett naturligt steg i genomförandet av vår strategi och ger Zervicepoint nya möjligheter till tillväxt. Jag är glad att våra experter får en ny bra ägare med FoF Group, säger Enfo: s VD Seppo Kuula.

För dig som är vår kund betyder det att vi nu arbetar från det nyfödda företaget Zervicepoint tillsammans med våra partners genom att fortsätta att stödja dig på bästa möjliga sätt. Enfo kommer att fortsätta att vara en av våra huvudpartners och för några av er, fortfarande din huvudkontakt. Under de följande dagarna vill vi dela denna fantastiska nyhet med dig och kommer att kontakta dig som arbetar nära oss. Det är också en möjlighet för dig att ställa frågor, eller om du har några problem du vill diskutera med oss.

Om du har några frågor eller problem just nu, tveka inte att kontakta oss. Du kan hitta vår kontaktinformation längst ner i det här e-postmeddelandet, eller kontakta oss direkt på;

Rickard Lööf, CEO
rickard.loof@enfo.se
+46 70-963 39 78

Anna Claesson, CMO
anna.claesson@enfo.se
+46 73-314 30 85

Vi ser så mycket fram emot denna resa framför oss med dig och hoppas att vår tillväxt kommer att göra det möjligt för din organisation och din Zervicepoint-plattform att blomstra under de kommande åren!

Spännande hälsningar,
Team Zervicepoint

 Läs Enfo’s pressrelease