Zervicepoint logo svg format

Vårt Teamkontrakt

Våra grundpelare i vårt arbetssätt och gemensamma värderingar

Modiga

Vi gillar att utmana varandra och ifrågasätta beslut för att vi bryr oss om det vi gör och vad vi vill uppnå. Vår dialog är alltid modig och öppen. Det gör vi för att vi vill bli bättre tillsammans. Vi säger ifrån om något känns fel, och vårdar vår egen känsla och uppfattning vad som känns rätt eller fel.

Vi vill känna oss trygga i att kunna vara löjliga tillsammans och gillar att testa nya saker som går utanför vår bekvämlighetszon. Det gör att vi bygger team-känsla, stärker vårt självförtroende, att våga pröva nya saker och får öva på att misslyckas och att det är OK.

Inkludering

I samtalen är allas åsikt lika mycket värda oavsett hur man uttrycker den, vilken erfarenhet man har, eller från vilken bakgrund man kommer.

Vi stärker varandra att våga säga sin åsikt genom att ge mer positiv- än negativ feedback och vi värnar om våra metoder som hjälper oss att hålla fast vid detta.

Vi är genuint nyfikna på vad varje team-medlem är för social varelse och vill gärna testa andras galna intressen. Det tillåter oss att både se och få uppleva andra kollegors perspektiv på livet. 

Transparenta

Vi utmanar och ifrågasätter ständigt gränsen som uppstår mellan oss och en kund, konkurrent och andra företag i ett samarbete. Vi är alla människor som vill uppnå ett gemensamt resultat och där hör inga titlar, konkurrens, dolda agendor eller ”vi och dom” hemma. 

För att alla skall förstå helheten är vi öppna med vad vi jobbar med just nu och all information finns tillgänglig. Vi kör med öppna kort och delar med oss av det vi gör. I stort som smått. Från styrelsemötes-anteckningar, till företagets ekonomi och vilka förmåner som finns att ta del av, till var man hittar pennor och återvinningen.

Kunder och partners är med i allt vi gör! Vi ger våra kunder inblick i vårt arbete och interagerar med dem så ofta som vi bara kan. Vi vill förstå vilka behov de har och ge dem möjlighet att vara med och påverka vårt arbete i allt vi gör.

Osjälvisk glädje

För att stärka sammanhållningen i teamet och se optimistiskt på vad vi åstadkommer tillsammans firar vi stora och små framgångar. Vi stärker känslan av att lyckas tillsammans och är på så vis bättre rustade för att möta nya utmaningar!

Det finns inget härligare än att få veta att man gjort något bra och att samtidigt glädjas åt andras framgång. Därför ger vi varandra beröm och en extra klapp på axeln, som i sin tur gör oss gladare och mer motiverade.

Vi är lyhörda för när en kollega behöver hjälp och stöttar varandra i vått och torrt. Genom att vi är öppna och lyfter konflikter och problem tidigt kan vi hitta lösningar snabbt och nyttjar vår kollektiva intelligens.

Innovativa

Vi gillar att experimentera för att hitta kreativa lösningar. Det gör vi mer koncentrerat under vår innovationsvecka, några gånger per år. Vi löser olika problem tillsammans genom att både tänka och skapa helt utanför boxen och bjuder in våra kunder och partners.

För att föda våra kreativa hjärnor med ny energi ger vi alla individer i teamet tid och reflektion, genom en ”Think-Week” som är en grundförutsättning för att bygga in innovation långsiktigt i vår verksamhet. Det gynnar både oss som individer och vår gemensamma mission!

Insiktsfulla

Vi utvecklar alltid tillsammans med våra kunder och partners så att vi så snabbt som möjligt kan hitta rätt lösning. Vi gör ingen skillnad på våra kunder, om behovet är nytt, dess tekniska nivå, om det är ett kommersiellt syfte eller något som är upplevt av våra användare.

 Vi vill att våra kunder ska lyckas! Därför skapar vi relevanta erbjudanden, tjänster och information som underlättar och förbättrar deras arbete och vardag, aldrig tvärtom.

Vi mäter kontinuerligt för att vi ska kunna skapa ännu bättre värde och behöver aldrig gissa. Data-drivna insikter hjälper oss att ta rätt beslut samtidigt som det förbättrar hela kundupplevelsen.