Vårt Teamkontrakt

Våra grundpelare i vårt arbetssätt och gemensamma värderingar Modiga Vi gillar att utmana varandra och ifrågasätta beslut för att vi bryr oss om det vi gör och vad vi vill uppnå. Vår dialog är alltid modig och öppen. Det gör vi för att vi vill bli bättre tillsammans. Vi säger ifrån om något känns fel, och vårdar […]