Vår plattform

Automatisera dina affärsprocesser med självbetjäningsportal

Vi har verktyget och kunskapen för att hjälpa dig och din organisation automatisera tidskrävande processer, så du kan koncentrera dig på vad som är viktigt för dig. Principen kallas självbetjäning med automation och handlar om att sätta dig som slutanvändare i förarsätet. Så med en enkel web shop och drag and drop kan du beställa tjänster du behöver när du behöver dem. Det är som att ha ett extra par händer för ta hand om återkommande uppgifter.

plugins och mallar

Plugins möjliggör för automation utanför boxen

Plugins gör det möjligt att integrera olika moln och on-prem system i plattformens work-flows och formulär, några plugins ingår i Zervicepoint från start. Du kan sedan välja att addera olika Plugins beroende på vilka behov du har i din organisation.

Använd sedan våra malltjänster som ingår tillsammans med Plugins för att komma igång snabbt med att bygga de tjänster du vill erbjuda till slutanvändarna i portalen. Du kan anpassa och addera funktionalitet och värde så de passar din verksamhet. Vi har listat några av våra Plugins nedan, så du får en uppfattning av vilka oändliga möjligheter det finns med Plugins i din IT-miljö.

Klicka här för att se hela listan

E-Signatur

PLUGIN

E-Signatur

I samarbete med Assently har vi utvecklat ett plugin som gör det möjligt för dig att signera ett dokument var som helst och på vilken enhet som helst. Du har nu möjlighet att slutföra ett kontrakt eller ett avtal på bara några minuter - fyll i formuläret, godkänn- och skriv under. Med detta plugin garanterar vi effektivare HR-processer samt ökad datakvalitet.

Service Now

PLUGIN

Service Now

ServiceNow Plugin gör det möjligt att integrera Zervicepoint med ServiceNow och kan du dra fördel av båda plattformarna samtidigt.
Dina användare kan exempelvis följa sina ärenden och interagera med ServiceNow direkt från Zervicepoint. Genom att använda byggstenarna i denna plugin kan du enkelt få data från ServiceNow till dina formulär och de tjänster som automatiserar uppgifter i Service Now. Använd våra mallar för att komma igång snabbt.

Microsoft Office 365

PLUGIN

Microsoft Office 365

Med det här Pluginets förmåga att hantera Office 365-licenser ser du till att licenser tilldelas, till exempel när ett konto skapas eller ändras i dina befintliga användarflöden.

Gör det möjligt för både IT och slutanvändare att skapa och hantera distributionslistor. Använd servicemallarna för att snabbt skapa nya tjänster, t.e.x för att hantera ansökan om medlemskap i distributionslistan med godkännande från listans ägare.

Microsoft Project Online

PLUGIN

Microsoft Project Online

Project Online-plugin gör det superlätt att skapa ditt nästa projektets olika online-resurser. Du kan t.ex. tilldela säkerhetsgrupper och välja en RBS-kod från företagets resursfördelningsstruktur. Allt inom ramen av dina befintligt skapade tjänster och arbetsflöden i Zervicepoint.

Istället för att erbjuda ännu ett verktyg till dina kollegor kan du automatisera och skapa tjänsterna direkt i Zervicepoint för att underlätta och förenkla de digitala flödena i din organisation. Frustrationen försvinner och du blir mer produktiv i ditt nästa projekt.

PLUGIN

SCCM

SCCM-plugin gör det möjligt att skapa tjänster som förenklar för IT att skapa, ta bort och distribuera datorer och programvara i din organisation. Genom att göra det på ett standardiserat sätt med automation undanröjer man mycket av komplexiteten. Detta hjälper dina SCCM-administratörer att spara tid och fokusera på vad som verkligen är viktigt för din organisation.

Azure Resource Manager

PLUGIN

Azure Resource Manager

Vill ni ta er IT-miljö ett steg upp bland molnen?
Azure Resource Manager-plugin möjliggör automatisering av Virtual Machine-resurshantering. Skapa tjänster som ny resursgrupp, ny molnansökan, starta/stoppa virtuell maskin och rolluppdrag.

Teknisk Specifikation

Vad händer när, var och hur i plattformen?