Zervicepoint logo svg format

Varför behövs e-signering?

Assently, en av våra  produkt-partners förser Zervicepoints användare med en smart e-sign-lösning. Kort sagt är e-signatur en metod för att signera dokument elektroniskt. E-singering är en rättslig åtgärd för att ingå ett avtal eller på annat sätt underteckna innehållet i ett dokument.

Fördelarna med digital signering

Fördelarna med alla Assentlys lösningar (E-sign, CoreID och LiveID) e-signatur är många och listan är lång över vad du kan uppnå med att digitalisera signering av dokument, men för att nämna några kan du förvänta dig:

  • Lägre kostnader. Läs hur Vattenfall har sparat 200K SEK på tryck, material och porto
  • Hög säkerhet. Assentlys tjänster överensstämmer med alla relevanta lagar och föreskrifter såsom Signature Act, eIDAS ISO 27001 och GDPR.
  • Minskad administration och kortare ledtider

Bra exempel när e-signering funkar

Digital signering är ett perfekt första steg att börja din organsations digitala resa. Ett av de bästa exemplen där e-signatur används flitigt och stödjer en mer effektiv process är i onboardingen av en ny medarbetare. Det är särskilt fördelaktigt här, eftersom många människor och avdelningar är inblandade och flera dokument eller andra handlingar behöver signeras.

Du kan bl.a. skriva under:

  • Anställningsavtal
  • Godkännande av hårdvaruinköp
  • Bekräftelse att en medarbetare läst och förstått ert ”Code of Conduct” och Personalhandboken
  • Godkänna distribution av krypterade lösenord
  • Godkänna och bekräfta access av Passerkort, parkeringskort företagskort etc.

Vad mer kan du använda e-signering till?

Du kan praktiskt taget använda digital signering i hela din organisation på varje avdelning eller interna processer. För att nämna några av dem kan du använda e-signatur för uppgifter som utförs hos inköpsavdelningen, på HR-avdelningar för i rekrytering och anställning av nya medarbetare, handlingsplaner, på ekonomiavdelningen för finansiella rapporter och inom marknadsföring och försäljning, till tex. kundavtalshantering. Genom integrationen med Zervicepoint möjliggör det också att du nu kan följa hela det interna flödet av uppgifter som skall utföras och få en översikt över de olika processerna, där en digital signering ingår som en uppgift. Det är endast fantasin som sätter gränser var du kan börja din digitala signeringsresa!

Om Assently

Använd tillförlitlig e-signering och e-identifiering i din verksamhet. Med Assently ökar du säkerheten, förbättrar effektiviteten och kundupplevelsen.

Besök Assently